Wachtwoord Vernieuwen

Uw zoekresultaten

Algemeen

Het Feestatelier hecht veel belang aan uw privacy. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt en bewaard worden voor de bedrijfswerking van Het Feestatelier, zoals het afhandelen van de reserveringen en bestellingen, indien aangemeld voor de nieuwsbrief, het sturen van eigen aanbiedingen en promoties. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot info@hetfeestatelier.be

Laatste update op 1 maart 2020

Definities

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet) die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Dit kunnen gegevens zijn als: de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk), een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, … .

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

Het doel

Contact
We hebben gegevens nodig om contact op te kunnen nemen in geval van nood of om u verder te helpen met een probleem of klacht.

Dienstverlening
Het verlenen van toegang tot onze website, zoals inloggen op uw account.

We zijn soms genoodzaakt een derde partij of onderaannemer in te schakelen voor het uitvoeren van onze diensten. Denk hierbij aan een Payment Service Provider voor het afhandelen van betalingen of een leverancier om pakketjes af te leveren. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd.

Prestaties opvolgen
Om inzicht te krijgen over het gebruik van onze website of producten. Zo weten we welke pagina’s eventueel verbetering kunnen gebruiken of welke diensten en producten voor jou specifiek een meerwaarde kunnen bieden.

Wettelijke verplichtingen
In heel wat gevallen zijn we verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.

Welke gegevens verzamelen wij?

Persoonlijke identificatiegegevens
Zoals naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben we onder meer nodig om u aan te kunnen spreken, contact op te nemen (in noodgevallen), pakketten te versturen en voor het opstellen van facturen. Dus ook om te voldoen aan de wettelijke (fiscale en boekhoudkundige) verplichtingen. Ook bij juridische kwesties kan Het Feestatelier verplicht worden om deze gegevens op een vertrouwelijke manier aan de overheden mee te delen.

Klantnummer en bestelbevestigingnummer
We kennen iedere klant een unieke klantnummer toe, zodat we de klant sneller kunnen identificeren en helpen. De bestelbevestigingnummer zijn we verplicht bij te houden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Bedrijfsgegevens
Hoewel deze gegevens niet altijd directe persoonsgegevens zijn, vragen wij de (bedrijfs)naam , het vestigingsadres en het BTW nummer.

E-mailadres
Deze wordt bijgehouden om u belangrijke berichten te sturen over uw reservering, bestelling, offerte of account. Maar ook om nieuwsbrieven up to date te houden, u de nieuwste ontwikkelingen te sturen of om contact op te nemen.

Elektronische identificatiegegevens
IP-adressen worden bewaard om een overzicht te kunnen geven vanaf welk IP-adres ingelogd is op uw account of wijzigingen heeft doorgevoerd. Ook kan het IP-adres gebruikt worden om uw account beter te beschermen tegen ongeoorloofde toegang vanaf andere locaties.

We gebruiken ook cookies op onze website om in kaart te brengen hoe u onze website bekijkt en ervaart. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. We slaan nooit cookies op zonder uw toestemming. Deze toestemming kan op ieder moment stop gezet worden. Om te weten hoe u cookies uitschakelt of voor meer informatie, kan u terecht bij onze cookieverklaring.

Review/Recensies
Een review is een bespreking of beoordeling van onze producten en diensten. Dit kan ons helpen om meer vertrouwen te genereren of om onze concurrentiepositie te verhogen.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

 • Op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht moeten we bestelbevestiginggegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar bewaren.
 • Andere klantgegevens zoals NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden maximum één maand na de overeenkomst vernietigd.
 • Indien u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief of toestemming gegeven hebt voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we deze toestemming 5 jaar lang. Als u beslist om uit te schrijven, zullen we deze toestemming niet langer bewaren.
 • Reviews blijven bewaard, zolang de review relevant is voor het product of dienst.
 • Niet afgeronde bestellingen of geannuleerde bestellingen worden maximum  7 dagen bewaard alvorens deze automatisch verwijderd worden.
 • Gebruikersaccounts worden automatisch na 7 jaar inactiviteit verwijderd. De bestellingen zullen omgezet worden in gast-bestellingen.

Recht op inzage

Transparantie is hier het sleutelwoord. Iedereen die gebruik maakt van onze diensten heeft het recht om (gratis) te vragen naar inzage, correctie, verplaatsing of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om bezwaar te hebben tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u graag meer informatie of een rechtzetting wilt, neem dan contact met ons op via ons dashboard of via ons contactformulier.

Hoe houden we uw gegevens veilig?

 • Alle medewerkers gaan correct om met vertrouwelijke gegevens en krijgen de nodige bijscholing.
 • Enkel geautoriseerde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Het netwerk is beschermd tegen risico’s van buitenaf.
 • We maken gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van uw gegevens en communicatie naar ons.

Wat bij een datalek?

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens, die de Verwerker namens de Verwerkingsverantwoordelijke beheert, mogelijk verloren zijn gegaan of onbedoeld toegankelijk waren voor derden. Het gaat om gegevens die te koppelen zijn aan deze personen, zoals, maar niet beperkt tot, namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, log in gegevens, cookies, IP adressen of identificerende gegevens van computers of telefoons.

Zelfs de grootste bedrijven zijn nooit 100% veilig voor cyberaanvallen. Het Feestatelier zal binnen de 24 uur, nadat wij hiervan op de hoogte zijn, de GBA (=Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van iedere veiligheidsinbreuk of ieder integriteitsverlies. Deze zal u op zijn beurt verwittigen als u slachtoffer bent van een datalek.

Derde partijen

Voor een goede uitvoering van onze overeenkomsten is het soms noodzakelijk dat wij gebruik van maken van derde partijen.

 • Zo gebruiken wij bijvoorbeeld betaaldiensten als Mollie om betalingen makkelijk te maken. Meer informatie vind u op de privacyverklaring van Mollie.
 • In sommige gevallen kunnen we ook verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Denk hierbij aan belastingtechnische redenen of politievordering.
 • Voor het verzenden van pakketten werken wij samen met andere organisaties zoals SendCloud, bpost of postNL. Als we jouw persoonsgegevens niet meedelen kunnen we geen pakket op naam verzenden en zal de levering in het gedrang komen.

Websites van derden

Deze privacyerklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wanneer u klikt op een Social Media button (zoals Facebook of Instagram), dan is het mogelijk dat de beheerders van deze website uw persoonsgegevens verzamelen.

Contactgegevens

Mocht u na deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens: Het Feestatelier
Adres maatschappelijk zetel:
Beverststraat 41A
3600 Genk
E-mail: info@hetfeestatelier.be
Tel: +32 (0)486 92 78 69
Tel: +32 (0)484 87 67 43
Ondernemingsnummer: BE0726842279
IBAN: BE37001863266128

Of via ons contactformulier.